نوع کارت ویزیت نوع چاپ جنس رنگ سایز تعداد یکرو (تومان) دورو (تومان) زمان تحویل مشاهده نمونه
کارت ویزیت لمینت مات دورگرد چاپ افست لمینیت چهار رنگ 9 * 6 500
1000
1000
5000
295,000
365,000
400,000
1,800,000
10 روز
کارت ویزیت کتان سایز بزرگ چاپ افست کتان چهار رنگ 9 * 5.5 1000 300,000 7 روز
کارت ویزیت سلفون مات چاپ افست سلفون چهار رنگ 8.5 * 4.8 1000
5000
165,000
800,000
7 روز
کارت ویزیت سلفون مات سایز بزرگ چاپ افست سلفون چهار رنگ 9 * 5.5 1000
5000
225,000
1,100,000
7 روز
کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورگرد چاپ افست سلفون چهار رنگ 9 * 6 1000
5000
260,000
1,300,000
15 روز
کارت ویزیت سلفون مات دورگرد چاپ افست سلفون چهار رنگ 9 * 6 1000
1000
200,000
220,000
10 روز
کارت ویزیت سلفون مات دورگرد UV موضعی چاپ افست سلفون چهار رنگ 9 * 6 1000
5000
230,000
1,150,000
15 روز
سلفون مات مخملی دورگرد یووی موضعی چاپ افست سلفون چهار رنگ 9 * 6 1000
5000
290,000
1,450,000
10 روز
کارت ویزیت سلفون مات مخملی چاپ افست سلفون چهار رنگ 9 * 5.5 1000 345,000 10 روز
کارت ویزیت لمینت براق دورگرد چاپ افست لمینیت چهار رنگ 9 * 6 500
1000
1000
5000
200,000
290,000
310,000
1,450,000
10 روز
کارت ویزیت کتان آلمانی 300 گرم چاپ افست کتان دو رنگ 8.5 * 4.8 1000 190,000 200,000 7 روز
کارت ویزیت لمینت مات دورگرد مربعی چاپ افست لمینیت چهار رنگ 6 * 6 1000
5000
295,000
1,445,000
10 روز
کارت ویزیت لمینت مات دورگرد UV موضعی چاپ افست سلفون چهار رنگ 9 * 6 1000
5000
285,000
1,400,000
10 روز
کارت ویزیت لمینت مات دورگرد مربعی uv چاپ افست چهار رنگ 6 * 6 1000 295,000 10 روز
کارت ویزیت PVC - میکرون 500 چاپ افست PVC چهار رنگ 9 * 6 500
1000
375,000
495,000
15 روز
کارت ویزیت PVC - میکرون 300 چاپ افست PVC چهار رنگ 9 * 6 500
1000
395,000
585,000
20 روز
نوع کارت ویزیت طلاکوب نوع چاپ جنس رنگ سایز تعداد یکرو (تومان) دورو (تومان) زمان تحویل مشاهده نمونه
کارت ویزیت لمینیت مات دورگرد uv موضعی طلاکوب مربعی چاپ افست لمینیت چهار رنگ 6 * 6 1000 385,000 10 روز
سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب چاپ افست سلفون چهار رنگ 9 * 6 1000
5000
385,000
1,700,000
15 روز
کارت ویزیت لمینیت مات دورگرد uv موضعی طلاکوب چاپ افست لمینیت چهار رنگ 9 * 6 1000 485,000 15 روز
کارت ویزیت کتان طلاکوب چاپ افست کتان 9 * 5.5 15 روز
کارت ویزیت سلفون مات دورگرد طلاکوب چاپ افست سلفون چهار رنگ 9 * 6 1000
5000
320,000
1,500,000
15 روز
کارت ویزیت لمینیت مات دورگرد طلاکوب چاپ افست لمینیت چهار رنگ 9 * 6 1000 570,000 15 روز
کارت ویزیت مقوا فانتزی طلاکوب چاپ افست مقوای کارتی 9 * 5.5 15 روز
کارت ویزیت مقوا کارتی طلاکوب چاپ افست مقوای کارتی 9 * 5.5 15 روز
نوع پاکت نامه نوع چاپ جنس رنگ سایز تعداد یکرو (تومان) دورو (تومان) زمان تحویل مشاهده نمونه
پاکت نامه چاپ اختصاصی چهار رنگ ملخی 1000
2000
5000
430,000
735,000
1,600,000
10 روز
پاکت نامه تحریر 100 گرم چاپ اختصاصی چهار رنگ 1000
2000
5000
550,000
1,050,000
2,800,000
10 روز
پاکت نامه A4 چاپ اختصاصی چهار رنگ A4 1000
2000
5000
985,000
1,650,000
3,400,000
10 روز
پاکت A4 تحریر 100 گرم چاپ اختصاصی چهار رنگ 1000
2000
5000
1,290,000
2,580,000
6,450,000
10 روز
پاکت A5 چاپ اختصاصی چهار رنگ A5 1000
2000
5000
530,000
870,000
1,850,000
10 روز
پاکت A5 تحریر 100 گرم چاپ اختصاصی چهار رنگ A3 1000
2000
5000
670,000
1,250,000
3,180,000
10 روز
نوع بروشور نوع چاپ جنس رنگ سایز تعداد یکرو (تومان) دورو (تومان) زمان تحویل مشاهده نمونه
بروشور A4 خط تا از وسط چاپ اختصاصی چهار رنگ A4 500
1000
2000
5000
350,000
370,000
490,000
750,000
10 روز
بروشور سه لت چاپ اختصاصی چهار رنگ A4 500
1000
2000
5000
610,000
800,000
930,000
1,390,000
10 روز
نوع سربرگ نوع چاپ جنس رنگ سایز تعداد یکرو (تومان) دورو (تومان) زمان تحویل مشاهده نمونه
سربرگ A4 چاپ اختصاصی تحریر 80 گرم چهار رنگ A4 1000
2000
5000
410,000
665,000
1,245,000
560,000
815,000
1,450,000
7 روز
سربرگ کتان A4 چاپ اختصاصی چهار رنگ A4 1000 750,000 1,050,000 15 روز
سربرگ A5 چاپ اختصاصی چهار رنگ A5 1000
2000
5000
245,000
360,000
695,000
295,000
435,000
795,000
7 روز
سربرگ کتان A5 چاپ اختصاصی چهار رنگ 1000 395,000 550,000 7 روز
سربرگ A6 چاپ اختصاصی چهار رنگ 1000
2000
5000
185,000
240,000
360,000
215,000
290,000
420,000
-1 روز
نوع تراکت نوع چاپ جنس رنگ سایز تعداد یکرو (تومان) دورو (تومان) زمان تحویل مشاهده نمونه
تراکت تحریر A6 چاپ اختصاصی چهار رنگ 1000
2000
5000
180,000
265,000
390,000
215,000
300,000
465,000
9 روز
تراکت گلاسه A4 چاپ اختصاصی چهار رنگ A4 1000
2000
5000
500,000
770,000
1,660,000
600,000
870,000
1,850,000
9 روز
تراکت گلاسه A5 چاپ اختصاصی چهار رنگ A5 1000
2000
5000
280,000
470,000
855,000
365,000
535,000
950,000
9 روز
تراکت گلاسه A6 چاپ اختصاصی چهار رنگ A4 1000
2000
5000
215,000
325,000
500,000
250,000
365,000
575,000
9 روز
تراکت تحریر A5 چاپ اختصاصی چهار رنگ A5 1000
2000
5000
260,000
380,000
630,000
310,000
435,000
725,000
9 روز
تراکت تحریر A4 چاپ اختصاصی چهار رنگ A4 1000
2000
5000
415,000
605,000
1,055,000
525,000
705,000
1,200,000
9 روز
نوع ست اداری نوع چاپ جنس رنگ سایز سری قیمت (تومان) زمان تحویل مشاهده نمونه
سرنسخه و پاکت نامه ویژه پزشکان چاپ اختصاصی دو رنگ پکیج 1 865,000 7 روز
سرنسخه و پاکت نامه ویژه پزشکان چاپ اختصاصی چهار رنگ پکیج 1 962,000 7 روز
ست اداری سربرگ A4وA5 پاکت نامه و A4 چاپ اختصاصی دو رنگ پکیج 1 2,200,000
3,600,000
4,500,000
10,000,000
10 روز
ست اداری سربرگ A4وA5 پاکت نامه و A4 چاپ اختصاصی چهار رنگ پکیج 1 2,850,000
3,950,000
5,100,000
12,000,000
10 روز
ست اداری سربرگ A4 وA5 پاکت نامه چاپ اختصاصی دو رنگ پکیج 1 720,000
800,000
1,075,000
2,000,000
10 روز
ست اداری سربرگ A4 وA5 پاکت نامه چاپ اختصاصی چهار رنگ پکیج 1 980,000
1,090,000
1,360,000
2,290,000
10 روز
ست اداری سربرگ A4 و پاکت نامه چاپ اختصاصی دو رنگ پکیج 1 550,000
610,000
845,000
1,585,000
10 روز
ست اداری سربرگ A4 و پاکت نامه چاپ اختصاصی چهار رنگ پکیج 1 635,000
705,000
945,000
1,665,000
10 روز
نوع کارت ویزیت / تعداد 100 200 500 1000 زمان تحویل مشاهده نمونه
کارت ویزیت سلفون مات دورو 135,000 180,000 290,000 490,000 2 روز
کارت ویزیت سلفون مات دورگرد دورو 140,000 185,000 295,000 498,000 2 روز
کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورو 160,000 210,000 370,000 650,000 2 روز
کارت ویزیت لمینت مات دورو 165,000 240,000 445,000 805,000 2 روز
کارت ویزیت لمینت براق دورو 165,000 240,000 445,000 805,000 2 روز
کارت ویزیت لمینت مات دورگرد دورو 170,000 245,000 450,000 815,000 2 روز
کارت ویزیت لمینت براق دورگرد دورو 165,000 240,000 445,000 805,000 2 روز
کارت ویزیت کتان یکرو
دورو
115,000
135,000
140,000
165,000
230,000
260,000
350,000
450,000
2 روز
کارت ویزیت کتان دورگرد یکرو
دورو
100,000
120,000
145,000
145,000
200,000
250,000
370,000
400,000
2 روز
کارت ویزیت کهلر دورو 145,000 195,000 340,000 585,000 2 روز
کارت ویزیت لمینیت مات مربعی دورو 140,000 180,000 350,000 630,000 2 روز
نوع سربرگ / تعداد 100 200 500 1000 زمان تحویل مشاهده نمونه
سربرگ A5 تحریر 100گرم یکرو
دورو
145,000
175,000
185,000
235,000
350,000
525,000
585,000
995,000
2 روز
فاکتور یکرو 200,000 250,000 350,000 550,000 2 روز
سربرگ A4 تحریر 100 گرم یکرو
دورو
210,000
240,000
235,000
375,000
495,000
725,000
780,000
1,200,000
2 روز
سربرگ A4 یکرو
دورو
190,000
250,000
270,000
395,000
535,000
785,000
950,000
1,455,000
2 روز
سربرگ A5 یکرو
دورو
155,000
195,000
215,000
295,000
415,000
570,000
750,000
1,050,000
2 روز
سربرگ کتان A4 یکرو
دورو
215,000
275,000
325,000
435,000
645,000
920,000
1,195,000
1,800,000
2 روز
سربرگ کتان A5 یکرو
دورو
80,000
100,000
125,000
180,000
275,000
440,000
550,000
880,000
2 روز
نوع پاکت نامه / تعداد 100 200 500 1000 زمان تحویل مشاهده نمونه
پاکت A5 یکرو
دورو
310,000
440,000
485,000
770,000
975,000
1,600,000
2 روز
پاکت نامه کتان 100 گرم یکرو
دورو
235,000
310,000
490,000
495,000
1,030,000
1,050,000
2 روز
پاکت نامه تحریر 100 گرم یکرو
دورو
300,000
410,000
450,000
610,000
725,000
1,100,000
2 روز
نوع بروشور / تعداد 100 200 500 1000 مشاهده نمونه زمان تحویل
بروشور A4 خط تا از وسط دورو 160,000 323,000 807,000 2 روز
بروشور سه لت دورو 350,000 500,000 1,100,000 2 روز
نوع تراکت / تعداد 100 200 500 1000 زمان تحویل مشاهده نمونه
تراکت تحریر A4 یکرو
دورو
155,000
205,000
220,000
325,000
430,000
665,000
710,000
1,200,000
3 روز
تراکت تحریر A5 یکرو
دورو
105,000
130,000
135,000
210,000
295,000
405,000
449,000
695,000
3 روز
تراکت گلاسه A4 یکرو
دورو
165,000
227,000
285,000
400,000
560,000
850,000
3 روز
تراکت گلاسه A5 یکرو
دورو
115,000
160,000
175,000
240,000
320,000
495,000
570,000
850,000
3 روز
کارت ویزیت تعداد قیمت (تومان) زمان تحویل مشاهده نمونه
کارت ویزیت طلاکوب 1 130,000 4 روز
کارت ویزیت 1 130,000 4 روز
کارت ویزیت پزشکان 1 130,000 4 روز
طرح کارت ویزیت آماده 1 روز
اجرا کارت ویزیت 1 75,000 1 روز
کارت گارانتی 1 380,000 5 روز
پست اینستاگرام 1
2
3
150,000
280,000
350,000
2 روز
پست تلگرام 1
2
3
150,000
280,000
350,000
2 روز
پست شبکه های اجتماعی 1 300,000 4 روز
لوگو تعداد قیمت (تومان) زمان تحویل مشاهده نمونه
نشان تصویری (آرم) 1
1
3,000,000
2,000,000
15 روز
اجرای لوگو 1
1
1
1
1
1
1
1
60,000
100,000
150,000
185,000
200,000
250,000
275,000
300,000
4 روز
نشانه نوشتاری (لوگو تایپ یا مونوگرام) 1
1
2,000,000
3,000,000
15 روز
بازسازی نشان تصویری (آرم) 1 1,000,000 10 روز
پاکت نامه تعداد قیمت (تومان) زمان تحویل مشاهده نمونه
پاکت نامه 1 130,000 4 روز
پاکت A4 1 130,000 4 روز
بروشور تعداد قیمت (تومان) زمان تحویل مشاهده نمونه
بروشور A4 خط تا از وسط 1 350,000 7 روز
بروشور سه لت 1 380,000 7 روز
سربرگ تعداد قیمت (تومان) زمان تحویل مشاهده نمونه
سربرگ A4 1 130,000 4 روز
سربرگ A5 1 130,000 4 روز
تراکت تعداد قیمت (تومان) زمان تحویل مشاهده نمونه
تراکت 1 200,000 4 روز
ست اداری سری قیمت (تومان) زمان تحویل مشاهده نمونه
پکیچ طراحی و خود بساز 1
2
3
4
5
6
130,000
240,000
360,000
480,000
600,000
720,000
4 روز
ست اداری کامل 1 580,000 7 روز
ست اداری سربرگ A4وA5 پاکت نامه و A4 1 490,000 7 روز
ست اداری سربرگ A4 وA5 پاکت نامه 1 360,000 7 روز
ست اداری سربرگ A4 و پاکت نامه 1 250,000 4 روز
کاتالوگ تعداد صفحه قیمت (تومان) زمان تحویل مشاهده نمونه
کاتالوگ 8
12
20
24
28
32
36
40
100
960,000
1,400,000
2,000,000
2,400,000
2,800,000
3,000,000
3,400,000
3,900,000
10,000,000
15 روز
نوع جاکارتی تعداد قیمت (تومان) زمان تحویل مشاهده نمونه
کتاب رنگ 0 روز
جاکارتی مدل CH101 1 روز
جاکارتی مدل CH102 1 روز
جاکارتی مدل CH103 1 روز
جاکارتی مدل CH104 1 روز
برای اطلاع از تعرفه چاپ اختصاصی بعد از اینکه محصول و تیراژ مورد نظر خود را انتخاب کردید ، می توانید از طریق صفحه تماس با ما درخواست خود را ثبت و یا با شماره های 88755403 و 88755485 تماس حاصل فرمائید تا کارشناسان فروش با توجه اندازه،جنس، نوع چاپ، نوع قالب و تیراژ محصول، برای استعلام اقدام کنند.

و هم میتوانید از طریق فرم زیر با ما در تماس باشین


 
 
7 روز هفته، 24 ساعته به صورت آنلاین و شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 17 به صورت تلفنی پاسخگوی شما هستیم.
فروشگاه اینترنتی پروکارت
فروشگاه اینترنتی پروکارت بررسی، انتخاب و خرید آنلاین

پـــروکـــارت یک موقعیت خوب برای کسانی است کــه می خواهند مـتفــاوتــــ و خــاص بـاشـند.
سایت مـا با ارائـۀ طراحی منحصر بـه فـرد در زمینۀ کارت ویزیت، سربرگ، پاکت نامه، تراکت و... توسط بـهتریـن دستگاهـهای چاپ افست و چاپ دیجیتال به شمـا کمک می کند تا در مســیر پیشرفت خـود، سریعتر گام بردارید .
طـراحی لـوگـو و طـراحـی سـه بـعـدی بــهتریــن و مهمترین اقـدام شما در جـهت بـرنـده بـودن است که این تخصص ماست .